หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000312 1.000 Impromptu Speech ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
2 000313 1.000 Impromptu Speech ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 42
3 000314 2.000 Spelling Bee ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 51
4 000315 2.000 Spelling Bee ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
5 000316 3.000 Story Telling ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
6 000317 3.000 Story Telling ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 40
7 000318 4.000 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 36
8 000319 4.000 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
9 000320 5.000 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
10 000445 5.100 การแข่งขันการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
11 000446 5.200 การทดสอบการฟังภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
12 000321 6.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 23
13 000322 6.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 21
14 000323 7.000 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 33
15 000324 7.000 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 33
16 000329 8.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
17 000447 8.100 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]