หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000300 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 24
2 000301 1.000 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 19
3 000302 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 21
4 000303 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 24
5 000304 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 19
6 000305 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 10
7 000306 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 8
8 000307 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
9 000308 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
10 000309 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 52
11 000310 7.000 มารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 49
12 000311 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 12
13 000338 13.000 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 50
14 000339 13.000 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 54
15 000340 15.000 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 50
16 000342 15.000 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 51
17 000343 16.000 การแข่งขันโครงงานสังคม ระดับ ม. ต้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 23
18 000348 16.000 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 28
19 000344 18.000 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 50
20 000345 19.000 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 54
21 000346 20.000 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 49
22 000347 20.000 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 53
23 000349 22.000 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 48
24 000350 23.000 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 49

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]