หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000272 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 54
2 000273 1.000 การอ่าน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 50
3 000274 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 58
4 000275 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 52
5 000276 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 50
6 000277 3.000 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 47
7 000278 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
8 000279 4.000 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
9 000280 5.000 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 45
10 000281 5.000 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 43
11 000413 7.000 โต้วาที ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 33
12 000414 8.000 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
13 000415 8.000 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
14 000418 9.000 คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 42
15 000419 10.000 เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
16 000420 11.000 เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 49
17 000421 11.000 เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 51

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]