หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000397 ทักษะวิชาการบัญชี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องนาฏศิลป์ 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
2 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
4 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
5 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000454 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 4 ขา ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
7 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
9 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
10 000402 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000403 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000378 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
13 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
14 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 5 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
15 000404 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น (ช่างอุตสาหกรรม) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000405 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย (ช่างอุตสาหกรรม) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
17 000382 การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 2 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
18 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
19 000398 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์ 1 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
20 000399 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์ 2 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
21 000400 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องคหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00 10.00 น.เป็นต้นไป
22 000401 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องคหกรรม 2 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
23 000406 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000407 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
25 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
26 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 6 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
27 000464 การแข่งขันโครงงานเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 1 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 1
28 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้น 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
29 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
30 000367 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
31 000409 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
32 000410 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
33 000368 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000369 โครงงานเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
35 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
36 000370 ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 4 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
37 000084 ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 4 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
38 000411 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
39 000416 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
40 000391 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
41 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
42 000417 งานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
43 000422 งานอิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
44 000371 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
45 000372 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
46 000392 การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 6 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
47 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 6 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
48 000374 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องจุฬาภรณฯ 3 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
49 000375 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคณิตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
50 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
51 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
52 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
53 000393 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 7 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
54 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 7 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
55 000376 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 3 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
56 000377 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 3 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
57 000394 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 8 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
58 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 8 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
59 000395 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 3 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
60 000396 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 4 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
-
61 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
62 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
63 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
64 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
65 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00
-
66 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]