หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
3 000441 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
4 000442 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
5 000443 ออกแบบปกหนังสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
6 000444 ออกแบบปกหนังสือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
7 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
8 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132-133 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
9 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
10 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224,225 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
11 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
12 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
13 000356 พหุรงค์ลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
14 000357 พหุรงค์ลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
15 000358 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
16 000359 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
17 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134,136 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000366 โครงงานศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เต้นท์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
19 000054 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
20 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
21 000373 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
22 000427 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
23 000428 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
24 000435 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
25 000436 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
26 000437 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
27 000430 ประติมากรรมลอยตัว ไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
28 000058 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
29 000438 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
30 000440 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
31 000439 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
32 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
33 000057 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
34 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
35 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
36 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
37 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
38 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
39 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
40 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
41 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
42 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
43 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
44 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
45 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
46 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
47 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
48 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
49 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
50 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
51 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
52 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00 กรณีการแข่งขันเดี่ยวเสร็จสิ้นก่อน (เนื่องจากมีโรงเรียนส่งน้อย)ให้เลื่อนประเภทวงมาแข่งขันต่อในภาคเช้า
53 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
54 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
55 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
56 000354 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวปี่ซอ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
57 000457 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทขลุ่ยพื้นเมืองหรือขลุ่ยหลีบ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
58 000458 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวสะล้อ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
59 000459 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวซึง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
60 000460 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวพิณเพี๊ยะ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
61 000355 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทวง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00 แข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีหมดก่อนเวลาที่กำหนด ให้ประเภทวงแข่งต่อเลย
62 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวที 1 เวทีรำวงย้อนยุค 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
63 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวที 1 เวทีรำวงย้อนยุค 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
64 000360 วงโฟล์คซอง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานรำวงย้อนยุค 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
65 000361 วงสตริง/สตริงคอมโบ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานรำวงย้อนยุค 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00-08.45 น.
66 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
67 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
68 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
69 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
70 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
71 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234-236 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
72 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
73 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
74 000362 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
75 000363 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
76 000364 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
77 000365 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
78 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
79 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234-236 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
80 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
81 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ก.ย. 2555 09-00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45
82 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 ห้องดนตรีสากลโยธวาทิต 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45 น.
83 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 ห้องดนตรีสากลโยธวาทิต 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45 น.
84 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
85 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
86 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
87 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
88 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
89 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
90 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
91 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
92 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
93 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]