หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สวนตุง 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สวนตุง 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223,224 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
13 000338 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30 -
14 000339 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
15 000340 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
16 000342 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
17 000343 การแข่งขันโครงงานสังคม ระดับ ม. ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
18 000348 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
19 000344 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
20 000345 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
21 000346 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
22 000347 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
23 000349 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 7 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-
24 000350 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 7 ก.ย. 2555 13.00-14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]