หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5-6 ก.ย. 55 ห้อง สนามหน้าเสาธง 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 5-6 ก.ย. 2555
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 แข่ง 2 วัน 5-6 ก.ย.
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 แข่ง 2 วัน 5-6 ก.ย.
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 แข่ง 2 วัน 5-6 ก.ย.
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 3 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 5 ก.ย. 2555 08.00-16.30
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 5 ก.ย. 2555 08.00-16.30
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 6 ก.ย. 2555 08.00-16.30 แข่งวันที่ 6-7 ก.ย. 2555
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 6 ก.ย. 2555 08.00-16.30 แข่งวันที่ 6-7 ก.ย. 2555


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]