หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องแนะแนวอาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 - 226 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องแนะแนวอาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 - 226 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 422 423 5 ก.ย. 2555 09.00-15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:00 น. -09:00 น. ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย อาคาร 4 ห้อง 414
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 424 425 426 5 ก.ย. 2555 09.00-15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:00 น. -09:00 น. ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย อาคาร 4 ห้อง 414
9 000455 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
10 000456 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
11 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์ ERIC + SEAR 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์ ERIC + SEAR 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
13 000431 A Math ม.1-ม.3 เดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-
14 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
15 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-
16 000432 A Math ทีม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3-4 ห้อง 536,537,546,547 7 ก.ย. 2555 9.00-11.00
-
17 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333,336 6 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
18 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333.336 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
19 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
20 000433 ซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-
21 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
22 000434 ซูโดกุ ทีม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]