การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2555 เวลา 17:22 น.