หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม 14 ก.ย. 2555 09.30-16.00 ด้านหลัง
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม
-
09.30-16.00 ด้านหลัง
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 336 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 336 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]