หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2555   2 ต.ค. 2555   3 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม โดมด้านหลังห้องสวีทดรีม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม โดมด้านหลังห้องสวีทดรีม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอแประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอแประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 2 ต.ค. 2555 13.00-15.00
4 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอแประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 2 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เฮือนฮักถิ่น 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เฮือนฮักถิ่น 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
2 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 2 ต.ค. 2555 13.00-15.00
3 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
5 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
6 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
14 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ห้อง สนามหน้าอาคาร 5 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ห้อง สนามหน้าอาคาร 5 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 2 ต.ค. 2555 09.00-15.00
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 2 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]