หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 3 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 3 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 3 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 2 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
15 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
16 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
18 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
19 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม ห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม ห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
28 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
29 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม ถนนหน้าห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม ถนนหน้าห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]