หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม โดมด้านหลังห้องสวีทดรีม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม โดมด้านหลังห้องสวีทดรีม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอแประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอแประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2, สนามโรงเรียนบ้านเนิน ชั้น 1 ห้อง 214 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 3 ต.ค. 2555 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]