สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนิมิต  นิรมลมณฑล
 
1. นายปฐมินทร์  รักษ์คมนา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ์  กมลโกมุท
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
5 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นางสาวนันณ์นภัส  เรือนประเสริฐ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัฒนาพร  พิพัฒนานันท์
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิรุณ