หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 10
2 คณิตศาสตร์ 8
3 วิทยาศาสตร์ 14
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 5
6 ศิลปะ 35
7 กิจกรรมท้องถิ่น 0
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 31
9 ภาษาต่างประเทศ 15
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) 122

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]