หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000015 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา 18 29 25
2 000016 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 4 8 6
3 000006 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 62 131 62
4 000004 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 61 111 68
5 000005 โรงเรียนสันติสุข 38 138 58
6 000001 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 104 274 134
7 000002 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 77 175 84
8 000007 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 82 214 119
9 000003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 61 128 60
10 000008 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 55 115 84
11 000009 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 29 59 42
12 000013 โรงเรียนพิงค์พระนครฯ 0 0 0
13 000017 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 15 22 18
14 000010 โรงเรียนวชิราลัย 29 47 30
15 000011 โรงเรียนศรัญย์ปัญญา 0 0 0
16 000014 โรงเรียนสืบนทีธรรม 19 29 19
17 000018 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 34 75 40
18 000019 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 17 40 17
รวม 705 1595 866
2461

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]