หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 104 74 74% 16 16% 8 8% 2 2% 100
2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 82 44 56.41% 15 19.23% 8 10.26% 11 14.1% 78
3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 77 40 52.63% 15 19.74% 7 9.21% 14 18.42% 76
4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 55 27 51.92% 11 21.15% 6 11.54% 8 15.38% 52
5 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 61 23 38.33% 15 25% 7 11.67% 15 25% 60
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 61 22 39.29% 12 21.43% 10 17.86% 12 21.43% 56
7 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 62 20 35.09% 17 29.82% 6 10.53% 14 24.56% 57
8 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 29 15 53.57% 6 21.43% 3 10.71% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนสันติสุข 38 14 42.42% 9 27.27% 3 9.09% 7 21.21% 33
10 โรงเรียนวชิราลัย 29 9 31.03% 6 20.69% 7 24.14% 7 24.14% 29
11 โรงเรียนสืบนทีธรรม 19 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
12 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 15 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
13 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 17 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
14 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา 18 2 20% 4 40% 0 0% 4 40% 10
15 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 34 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
16 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]