หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 401 ห้องประวัติศาสตร์ 20 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 401 ห้องประวัติศาสตร์ 20 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 415 20 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 416 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ศูนย์สังคม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 427 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 427 20 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 423 20 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 423 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง พุทธรักษา 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งขันทั้งวันที่ 20 และ 21 กย. 2555


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]