หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สวนเฉลิมพระเกียรติ 21 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 92 ปี ชั้น 3 ห้อง ประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง สมุด 21 ก.ย. 2555 09.00
-
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง สมุด 21 ก.ย. 2555 09.00
-
5 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 214 20 ก.ย. 2555 09.00
-
6 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 214 20 ก.ย. 2555 09.00
-
7 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ประชุม คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2555 09.00
-
8 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ประชุม คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2555 09.00
-
9 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ภาษาไทย 21 ก.ย. 2555 09.00
-
10 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2555 09.00
-
11 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]