ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายอักษร สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนฉือจี้ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.25 เงิน 6  
8 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนศีลรวี สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.5 เงิน 9  
11 โรงเรียนไชยปราการ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน