สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทักษพร  ค้ำคุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เต๋มีจ๊ะ
3. เด็กหญิงเนตรนภิส  อาซุ่ง
 
1. นางสาวจิตรา  สุนทร
2. นางจิราภรณ์  นารายณ์