หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ชั้น 1 ห้อง 613 11 ก.ย. 2555 10.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ชั้น 1 ห้อง 613 11 ก.ย. 2555 10.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ชั้น 1 ห้อง 614 11 ก.ย. 2555 09.30
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2555 10.00-11.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2555 11.00-12.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ชั้น 1 ห้อง 615 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ชั้น 1 ห้อง 615 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ห้อง ห้องจริยธรรม 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมหาราช ห้อง ห้องจริยธรรม 11 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคารพรหมหาราช ชั้น 2 ห้อง 123 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]