หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ พรหมมหาราช 11 ก.ย. 2555 09.00 มีทีมเดียวให้มาติดต่อที่ห้องวิชาการ
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 127 11 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมคุณ ชั้น 1 ห้อง 618 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมคุณ ชั้น 1 ห้อง 618 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 124 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 124 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 125 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 125 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมคูณ ชั้น 1 ห้อง 617 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมคุณ ชั้น 1 ห้อง 617 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 128 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 2 ห้อง 126 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000615 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยปราการ อาคารพรหมมหาราช ชั้น 1 ห้อง 616 11 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]