คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มดอยสามหมื่น
ดาวน์โหลดคำสั่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2555 เวลา 16:14 น.