หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 211 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 212 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 212 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร4 ห้อง ศูนย์นวัตกรรม 7 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร4 ห้อง ศูนย์นวัตกรรม 7 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 08.30-09.30
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]