หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 2.  000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6
3.  000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 4.  000315 Spelling Bee ม.4-ม.6
5.  000316 Story Telling ม.1-ม.3 6.  000317 Story Telling ม.4-ม.6
7.  000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8.  000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9.  000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 10.  000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
11.  000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 12.  000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13.  000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14.  000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15.  000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]