หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 2.  000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 4.  000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
5.  000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 6.  000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
7.  000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 8.  000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
9.  000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 10.  000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
11.  000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 12.  000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
13.  000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 14. 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
15.  000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 16.  000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
17.  000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 18.  000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
19. 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 20.  000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
21.  000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 22.  000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
23.  000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 24.  000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
25.  000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 26.  000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
27.  000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 28.  000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
29.  000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30.  000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
31. 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 32.  000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
33.  000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 34.  000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
35.  000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 36.  000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
37.  000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 38.  000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]