หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000006 ศิลปะ

1.  000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2.  000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
3.  000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11.  000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12.  000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
13.  000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 14. 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
15. 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 16. 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
17. 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 18. 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
19. 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 20. 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
21. 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 22. 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
23. 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 24. 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
25. 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 26. 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
27. 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 28. 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
29. 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 30.  000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
31. 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 32. 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
33. 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 34. 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
35. 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 36. 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 38.  000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
39.  000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40.  000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41.  000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42.  000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43.  000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44.  000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45.  000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46.  000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47.  000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.  000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
49.  000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50.  000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
51.  000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 52.  000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
53.  000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 54.  000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55.  000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56. 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
57. 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58.  000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
59.  000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60. 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61.  000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62.  000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63. 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64. 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
65. 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66. 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67. 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]