หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2.  000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3.  000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5.  000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 6.  000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7.  000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 8.  000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9.  000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 10.  000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3
11.  000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 12.  000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]