แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 09:40 น.