หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 ( ห้องเก็บตัว ), ม.1/4 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 ( ห้องเก็บตัว ) , ม.1/6 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 ( ห้องแข่งขัน ), ม.4/3 ( ห้องเก็บตัว ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/4 ( ห้องแข่งขัน ) , ม.4/3 ( ห้องเก็บตัว ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 ( ห้องเก็บตัว ), ม.3/2 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 ( ห้องเก็บตัว ), ม.3/4 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/5 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/6 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 ( ห้องเก็บตัว ), ม.1/4 ( ห้องแข่งขัน ) 22 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซนต์แมรี่ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซนต์แมรี่ ชั้น 4 ห้อง ห้องดุริยางค์ 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/5 ( ห้องเก็บตัว ), ม.4/6 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/5 ( ห้องเก็บตัว ), ม.4/6 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 ( ห้องเก็บตัว ), ม.1/6 ( ห้องแข่งขัน ) 22 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 ( ห้องเก็บตัว ), ม.1/6 ( ห้องแข่งขัน ) 22 ก.ย. 2555 09.00-16.00 ลงทะบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]