หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง เวทีในห้องประชุมชั้น 5 29 ก.ย. 2555 09.00-10.00 ลงทะเบียน ณ ลานโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ลานห้องประชุมชั้น 5 29 ก.ย. 2555 10.00-15.00 ลงทะเบียน ณ ลานโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ และจัดเตรียมโครงงานก่อนวันแข่งขัน 1 วัน หรือ จัดก่อนเริ่มแข่งขัน
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ลานห้องประชุมชั้น 5 29 ก.ย. 2555 10.00-15.00 ลงทะเบียน ณ ลานโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ และจัดเตรียมโครงงานก่อนวันแข่งขัน 1 วัน หรือ จัดก่อนเริ่มแข่งขัน
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ ลานโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ห้อง Slope ชั้น 5 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ ลานโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]