หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 2 ห้อง 724 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงอาหาร 1 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงอาหาร 2 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 2 ห้อง 721 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงอาหาร 2 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมนวรัตน์ 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 3 ห้อง 734 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 4 ห้อง 744 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ธรรมสถาน (วัดนางเหลียว) 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 2 ห้อง 723 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเรือนแก้ว 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]