การเข้าระบบคะแนนและระบบการพิมพ์
แจ้งคณะดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ในการเข้าระบบคะแนนและระบบการพิมพ์ ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตัวเดียวกับของระบบโรงเรียน สำหรับดำเนินการบันทึกคะแนนการแข่งขัน และพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 14:33 น.