สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 4
5 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง 5
6 เขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 6
7 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 7
8 ห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81 ทอง 8
9 รุ่งนภาพิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 4
5 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 5
6 รุ่งนภาพิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 6
7 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -
8 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุ่งนภาพิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 93.5 ทอง 4
5 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.33 ทอง 5
6 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.33 ทอง 5

หมายเหตุ : แกลง "วิทยสถาวร" 97.33

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -
4 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -
5 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 4
5 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 65 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน 4
5 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -
6 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -
7 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 58 เข้าร่วม 4
5 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 55 เข้าร่วม 5
6 สุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 4
5 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 5
6 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 74 เงิน 6
7 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 73 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.6 เงิน 4
5 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.4-ม.6


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 4
5 ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 5
6 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 74 เงิน 6
7 เขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 73 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3


ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน