หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 32-34 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 2. 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6
3. 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 4. 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6
5. 000316 Story Telling ม.1-ม.3 6. 000317 Story Telling ม.4-ม.6
7. 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8. 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9. 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 10. 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
11. 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 12. 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13. 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15. 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]