หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 32-34 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2. 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
3. 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 4. 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
5. 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 6. 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
7. 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 8. 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
9. 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 10. 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
11. 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 12. 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
13. 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 14. 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
15. 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 16. 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
17. 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 18. 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
19. 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20. 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
21. 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 22. 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
23. 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 24. 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
25. 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 26. 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
27. 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 28. 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
29. 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30. 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
31. 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 32. 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
33. 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 34. 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
35. 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 36. 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
37. 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 38. 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]