หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 32-34 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 2. 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3. 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4. 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]