หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 32-34 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2. 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 6. 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7. 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 8. 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9. 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 10. 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3
11. 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 12. 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]