ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 สพป. ยะลา เขต 3 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค