ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค