ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  
2 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนวัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค