ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนบ้านคลองแรด สพป. กระบี่ เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
5 โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
6 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ชุมพร เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค