ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป. พังงา เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนบ้านท่าเพชร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค