ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
5 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  
6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
7 โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค