ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ สพป. กระบี่ เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป. สตูล เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน