หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000942 ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา 30 พ.ย. 542
-
2 000943 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 30 พ.ย. 542 18.00 - 21.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
3 000944 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 30 พ.ย. 542 18.00 - 21.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
4 000945 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 30 พ.ย. 542 18.00 - 21.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
5 000946 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 30 พ.ย. 542 18.00 - 21.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
6 000947 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 30 พ.ย. 542 18.00 - 21.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
7 000948 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 30 พ.ย. 542 18.00 - 21.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
8 000949 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 30 พ.ย. 542 13.00 - 17.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
9 000950 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 30 พ.ย. 542 13.00 - 17.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
10 000951 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 30 พ.ย. 542 13.00 - 17.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
11 000952 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 30 พ.ย. 542 08.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
12 000953 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 30 พ.ย. 542 08.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
13 000954 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 30 พ.ย. 542 08.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
14 000960 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 30 พ.ย. 542 08.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
15 000961 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 30 พ.ย. 542 08.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55
16 000962 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 30 พ.ย. 542 08.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 17 ธ.ค. 55


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]