หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000942 17.130 ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 11
2 000943 17.131 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 12
3 000944 17.132 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 10
4 000945 17.133 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 10
5 000946 17.134 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 9
6 000947 17.135 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 14
7 000948 17.136 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 6
8 000949 17.137 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 39
9 000950 17.138 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 27
10 000951 17.139 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 34
11 000952 17.140 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 18
12 000953 17.141 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 20
13 000954 17.142 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 14
14 000960 17.143 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 4
15 000961 17.144 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 6
16 000962 17.145 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]