หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 001756 16.104 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 001757 16.105 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 001758 16.106 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 3
4 001759 16.107 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 2
5 001760 16.108 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 5
6 001761 16.109 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 001762 16.110 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 2
8 001763 16.111 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 2
9 001764 16.112 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 000930 16.143 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 7
11 000931 16.144 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 7
12 000932 16.145 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 8
13 000933 16.146 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 6
14 000934 16.147 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 5
15 000935 16.148 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 3
16 000936 16.149 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 6
17 000937 16.150 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 4
18 000938 16.151 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 000939 16.152 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 5
20 000940 16.153 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 7
21 000941 16.154 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]