หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000191 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 0
2 000192 1.400 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
3 000198 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0
4 000199 2.000 สภานักเรียน ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0
5 000202 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
6 000203 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
7 000206 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
8 000207 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
9 000210 5.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
10 000211 5.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]